ČO SÚ PUNCOVÉ ZNAČKY A AKÉ NA NAŠICH ŠPERKOCH POUŽÍVAME

Puncová značka je malý symbol, ktorý sa nachádza na vašom šperku z drahého kovu. Informuje vás o rýdzosti a pôvode použitého kovu, o tom, či bol šperk skontrolovaný puncovým alebo iným na výrobcovi a obchodníkovi nezávislým úradom a taktiež o mieste, kde samotná kontrola prebehla.

 

KTO VYDÁVA PUNCOVÉ ZNAČKY

Puncové značky vydáva nezávislý štátny orgán, ktorým je puncový úrad.

Hlavnou úlohou puncového úradu je vykonávať puncovú kontrolu a overovať rýdzosť výrobkov a drahých kovov, vykonávať puncovú inšpekciu.

PUNCOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poslaním Puncového úradu SR ako orgánu štátnej správy v oblasti kontroly a označovania výrobkov z drahých kovov, a obchodovania s drahými kovmi, je ochrana legitímnych záujmov občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

Puncový úrad vykonáva kontroly chemického zloženia zliatin drahých kovov a tiež inšpekčné kontroly u predajcov výrobkov z drahých kovov.

Puncový úrad označuje výrobky z drahých kovov platnými puncovými značkami.

Značky na šperkoch

Na každom šperku sa nachádza niekoľko rôznych značiek – štátne, zodpovednostné a rýdzostné. Každá značka poskytuje o šperku iné informácie a má svoj vlastný význam.

Štátne puncové značky – štátnu puncovú značku môže udeliť len puncový úrad. Puncová značka je malý symbol, ktorý sa nachádza na vašom šperku z drahého kovu. Informuje vás o rýdzosti a pôvode použitého kovu, o tom, či bol šperk skontrolovaný puncovým úradom.

KTO VYDÁVA PUNCOVÉ ZNAČKY

Puncové značky vydáva nezávislý štátny orgán, ktorým je puncový úrad.

Hlavnou úlohou puncového úradu je vykonávať puncovú kontrolu a overovať rýdzosť výrobkov a drahých kovov, vykonávať puncovú inšpekciu.

Rýdzostné značky – udávajú číselnú hodnotu označujúcu rýdzosť kovu, z ktorého je šperk vyhotovený. Rýdzosť značí čistotu a číselný údaj rýdzosti Vás informuje o tom, aký je pomer hmotnostného obsahu drahého kovu v zliatine či predmete.

  •  9 karátové zlato môžete spoznať na základe označenia 375. Z toho vyplýva, že pomer zlata v konkrétnej zliatine je na úrovni 37,5% a všetko ostatné sú rozličné prímesy.
  • 14 karátové zlato má číselné označenie 585. To znamená, že pomer výskytu rýdzeho kovu v zliatine je 585/1000.
  •  18 karátové zlato má označenie 750. , pretože obsahuje väčší podiel rýdzeho / čistého zlata. To znamená, že pomer výskytu rýdzeho kovu v zliatine je 750/1000
  •  Celkom rýdze 24 karátové zlato by potom malo označenie 999, čiže prítomnosť iných kovov je tu iba minimálna. Táto rýdzosť sa však na výrobu šperkov nepoužíva, nakoľko je zlato príliš mäkké a šperk by podliehal opotrebovaniu a bol by náchylný na prípadné deformácie.

Zodpovednostné značky – ide o značku, ktorú dáva na šperk samotný výrobca. Takéto značenie prideľuje výrobcovi či obchodníkovi taktiež príslušný puncový úrad. Spravidla sa na tento účel používajú iniciály firmy.

Ktoré šperky sa musia puncovat?

Pri dovezených šperkoch záleží na tom, z akej krajiny boli dovezené. Puncové značky krajín, ktoré podpísali Viedenskú konvenciu a krajiny, ktoré so Slovenskom podpísali dohodu o vzájomnej platnosti puncových značiek, sú slovenským Puncovým úradom uznané. To znamená, že už nemusí mať slovenský punc. Na šperkoch z týchto krajín, môžeme vidieť puncovnú značku príslušného štátu alebo konvenčný punc. Ak je šperk dovezený z inej krajiny, musí byť označený zodpovednostnou značkou a potom predložený na kontrolu Puncovému úradu, ktorý ho označí štátnou puncovou značkou.
Každý šperk, ktorý je zo zliatin striebra, zlata a platiny musia mať zodpovednostnú značku a po kontrole Puncovým úradom tiež štátnu puncovú značku. Rýdzostná značka na týchto šperkoch povinná nie je.

Ktoré šperky sa nemusia puncovat?

Šperky, ktoré majú podlimitnú hmotnosť sú výnimkou. Podlimitnou hmotnosťou sa rozumie 0,5g pri zlate. Pri striebre je podlimitná hmotnosť označovaná do 2g respektíve do 2,49g, pretože hmotnosť striebra sa zaokrúhľuje na celé čísla. Tieto podlimitné šperky nepodliehajú puncovej kontrole, ale je u nich povinné označenie zodpovednostnou a rýdzostnou značkou.
Podlimitné šperky, ktoré sú dovezené zo zahraničia nepodliehajú štátnej puncovej kontrole, ale musia mať rýdzostnú značku a zodpovednostnú značku.

Komentáre sú vypnuté.